Czwartek, 15 Listop. 2018, 18:39
Witaj Gość
Główna | Rejestracja | Wejdź | RSS

Sekcja Genealogiczna

Artykuły

Główna » Artykuły » Indeks » Znaleziska

Czy się pobrali?

Jaśnie Wielmożny Administratorze Diecezyj Kujawsko Kaliskiej!

Częstochowa d. 6/18 września 1854 r.

August Schleicher i Jakób Majer składają najpokorniejszą proźbę do Jaśnie Wielmożnego Administratora w osnowie następującej:

Zamiarem naszym jest połączyć dzieci nasze węzłem małżeńskiem chrześcijańskiem, że zaś syn mój August Schleicher jest wyznania ewangelicko augsburskiego, a córka Jakóba Majer jest wyznania rzymsko katolickiego, są ztąd przeszkody w zględem dania szlubu ze strony jegomości Xsiędza Parafijalnego Parafiij Żytno, z tych powodów błagamy Jaśnie Wielmożnego Xsiędza Administratora o wydanie przyzwolenia I. Xsiędza Parafijalnego Parafiij Żytno dania szlubu w Parafiij Żytno. Wszakże i podpisani jesteśmy ewangelikami azony nasze katoliczki, i dzięki Bogu żyjemy przeszło z niemi lat 20 a nigdy niezaszło poróżnienie względem Religij !-

Polecając się wysokiej opiece JWWWX Administratora

zostajemy

uniżeni słudzy

(...)

Kommendarz Parafii Żytno

Żytno dnia 16 października 1854 r.

Do

Prześwietnego Konsystorza

Foralnego Piotrkowskiego

W skutek odezwy Prześwietnego Konsystorza pod dniem 1 października r.b. N 752 w zględem projektowanego małżeństwa między synem Augusta Szlejcher z Miasta Częstochowy wyznania ewangelicko augsburskiego, a panną Julią Majer wyznania Rzymsko Katolickiego parafianką Żytninską z drugiej strony, mam honor odpowiedzieć, iż zapobiegając podobnemu związkowi by skutku niedoszedł, starałem się wszelkiemi środkami przedstawiać narzeczonej wszystkie niebezpieczeństwa i skutki mogące wyniknąć z podobnego związku o różnej religii pomimo nawet zachęty Prześwietnego Konsystorza. - Lecz niestety ! Płonnemi okazały się moje usiłowania, zbyt bowiem już daleko rozwinęła się zobopólna miłość wiążąca ich serca, aby można temu zapobiedz – a narzeczony związany tak dalece widokami familijnemi, iż pomimo chęci jaką mi skrycie pomimo wiedzy swej familii objawił skłonność ku religii katolickiej na której łono wczasie nie omieszka przejść nie czuje się w możności spełnienia teraz tego zbawiennego kroku; inaczej byłby pozbawionym materialnych środków doczesnego utrzymania się w tym stanie, w jakim dotąd zostawał. (...) Powziąłem niepłonną nadzieję, że żywi w sercu swojem dobrą myśl i skłonność ku Naszej Świętej Religii Rzymsko Katolickiej i ma nadzieję że Bóg Najwyższy według swej Woli Świętej krokami jego tak pokieruje, iż będzie mógł kiedyś trafić na łono prawdziwej Religii. (...)

Obok tego stosownie do polecenia Prześwietnego Konsystorza na każde zapytanie odpowiadam:

1. Jakiego stanu są i kondycji August Szlejcher i Jakub Majer którzy dzieci swoje chcą węzłem małżeńskim połączyć?

Ad 1. August Szlejcher jest obywatelem stałym miasta Częstochowy stanu miejskiego, trudni się przemysłem, sam wyznania Ewangelicko Augsburskiego, żona jego zaś wyznania Rzymsko Katolickiego, z pochodzenia nacji niemieckiej.

Jakub Majer, dzierżawca Fryszerni w Dobrach Żytnienskich w Parafii Żytno i głowny fabrykant na swoją rękę, wyznania Ewangelicko Augsburskiego; żona jego zaś wyznania Rzymsko Katolickiego, z pochodzenia nacji niemieckiej.

2. Jeżeli narzeczony przy swem będzie obstawał, czy zdecyduje się złożyć deklarację że przyszłej małżonce swojej żadnej trudności i przeszkody czynić nie będzie w wykonywaniu obowiązków religijnych i że wszystkie dzieci tak płci męzkiej jako i żeńskiej dozwoli wychowywać w Religii Rzymsko Katolickiej i czy zrzeka się powtórzenia Aktu Ślubnego przed pastorem?

Ad 2. Na to deklarację już złożył u mnie przy świadkach spisaną i podpisaną w jednym egzemplarzu, a drugą obok prośby Prześwietnemu Konsystorzowi prześle i powtórzenia ślubu przed pastorem zupełnie się zrzeka.-

Co się zaś dotycze miejsca udzielenia ślubu projektowanemu małżeństwu, w mieszkaniu plebańskim w mieszkaniu plebańskim lub Zakrystyi w tym wględzie już nie z zainteresowanej strony ale odemnie niechaj łaskawie przyjąć raczy Prześwietny Konsystorz najpokorniejszą prośbę, aby w tej parafii nigdy niepamiętny i niepraktykowany sposób udzielania Sakramentu Ślubu i na ten raz w inne miejsce się przeniósł, bo by to wielkie wrażenie zrobiło na ludu prawowiernym i do różnych nieprzyzwoitych pomówień dało powód, a ja jako Rządca parafii musiałbym się wstydzić i rumienić przed nią za pokątne małżeństwo. - może chociaż poboczny Ołtarz nie będzie do tej Ceremonii odmówionym. (...)

Ksiądz Tomasz Olkowicz

Ostatecznej decyzji Prześwietnego Konsystorza nie znamy, akta ślubów parafii Żytno z lat 1854 – 55 nie są publikowane...(przyp. WS)

Kategoria: Znaleziska | Dodał: wlodeks (20 Kwiecień 2013)
Wyświetleń: 715 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *: